Förskolan har läroplanen för förskolan som grund i arbetet. Utöver läroplanen har vi en stark hälsoprofil på vårt arbete. Maten präglas av ett rikt utbud av grönsaker och frukter till alla måltider. Variationen av dessa är stor där exotiska frukter har lika stor plats som äpplen och apelsiner. Vi har tagit bort en stor del av det vita sockret som i dag är ett stort hälsoproblem. I stället sötar vi med färska bär på gröt o fil. Små smakbitar upplagda på ett attraktivt sätt lockar barnen att smaka på det mesta.

Vi är ute mellan 2,5-4  timmar varje dag. Under dessa timmar är vi i de allra flesta fall i skogen där barnen får träna sin motorik genom att klättra i träd och gå över stock och sten. Förmiddagsfrukten äter vi under bar himmel sittande på en stock eller på en äng oavsett väder. Ofta har vi en utelek eller en liten sångsamling tillsammans under fruktstunden.

Den sociala kompetensen är också en viktig del i vår hälsoprofil. Vi lägger mycket tid på att vägleda barnen att visa respekt och hänsyn till andra barn och vuxna. Sociala värderingsövningar präglar arbetet varje vecka. Vi som driver förskolan har många års erfarenhet av socialt arbete inom skolan. Inte minst på Åttagårdsskolan där vi arbetat förut, arbetade vi mycket aktivt med att bl.a. förebygga mobbning. Vår dåvarande rektor Britt-Marie Stridh valde klokt nog att lägga ut en hel del tid för att hjälpa elever på olika sätt med sociala problem.

Avslappning o massage vävs kontinuerligt in i vårt arbete. Många barn i dag har svårt att slappna av. Under vilan tränar vi korta stunder på att ligga och slappna av till skön musik. Så småningom kommer vi att lägga in massage på ett lekfullt sätt.

 

 

Knattehälsans Förskolas verksamhetsmål;

 

  • Vi strävar efter att skapa en verksamhet där varje barn och förälder känner en trygghet samt där utveckling och lärande sker kontinuerligt.
  • Vi strävar efter att göra utomhusvistelsen inspirerande och stimulerande för varje barn samt skapa ett behov av att vilja komma ut i naturen.
  • Vi strävar efter att engagera och motivera barnen till att vilja lära sig mer om frukt och grönsaker samt göra det till ett naturligt val i framtiden.
  • Vi strävar efter att lära varje barn att visa respekt och omtanke till andra barn och vuxna och göra detta till en självklarhet samt göra arbetet med social kompetens till en ständig del av barnens vardag.
  • Vi strävar efter att lära barnen vikten av vila och avslappning genom att använda massage, lugn musik och sagor.