FÖRSKOLANS PROFIL
– Friskvård och förebyggande hälsoarbete

• GODA MATVANOR
Vi vill förmedla till barnen att mat kan vara god och smaklig utan stora mängder fett och socker. Matsituationen ska vara inbjudande och attraktiv. Synen av frukter och grönsaker i olika färger väcker lusten att våga smaka.


• DAGLIG RÖRELSE UTE & INNE
Varje dag innehåller rörelsepass på ett lekfullt sätt både ute och inne. Genom att göra motionen rolig tror vi att barnen kan skapa ett intresse och ett behov av att vilja röra på sig.

• SOCIALT SAMSPEL
Vi tycker att det är viktigt att så tidigt som möjligt lära barnen samspela med andra, så som att lyssna på varandra och vänta på sin tur. Barn som lär sig att visa hänsyn och känna empati för varandra lär sig skapa goda relationer med andra barn och vuxna.

• MASSAGE & AVSLAPPNING

Massage och avslappning är en viktig del av vår verksamhet då många barn har svårt att slappna av. Barnen får lära sig att vila till lugn musik, sagor o.s.v. Senare vävs massage in på ett lekfullt sätt.

 

Vi fokuserar vår verksamhet på
– förebyggande hälsoarbete och social kompetensutveckling. Vi tror att barn som tidigt får lära sig vikten av att äta rätt, motionera och skapa goda relationer bär med sig detta resten av livet.

 


Kommentera