Verksamheten bedrivs i Drysagården vid Vilan fritidsområde. På första våning kommer småbarnens- avdelning vara och matsal för samtliga barn. På andra våning kommer det vara storbarnsavdelningen. Varje avdelning har ett eget rum för kreaktivt skapande och ett lekrum.